Připomínky k návrhu Územního plánu města Brna a zmocnění zástupce veřejnosti

11. 6. 2020

Naše předsedkyně se ujímá role zástupce veřejnosti a bude bojovat za ochranu městské zeleně (zejména vnitrobloků) novým územním plánem!

🌳🌳🌳 ZA BRNĚNSKÉ VNITROBLOKY 🌳🌳🌳

Podpořte nás, prosím, podpisem zmocnění – osobně v Blahoslaváku (Lidická 79) nebo stažením archu v sekci Dokumenty, podepsáním a doručením na adresu. 

DO 25.6.2020 ! Děkujeme.